Vivenda unifamiliar Ames
Panadería La Bulanxerí A Coruña
Vivenda unifamiliar Santiago de Compostela
Gestoría Meiriño Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Teo
Farmacia Manuel Barreira A Fonsagrada
Vivenda unifamiliar A Fonsagrada
Restaurante Pampín Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Vila de Cruces
Restaurante Pimpán Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Siós de Abaixo
Tenda Reixa Matrioska Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Ribeira
Tenda Bombarda Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Santiago de Compostela
Tenda Sleepers Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Teo
Restaurante Flamingo Santiago de Compostela
Vivenda unifamiliar Arzúa
Restaurante Peteiro Teo

Sempre á procura de solucións funcionais, sommos aposta nos seus proxectos por unha combinación de sinceridade construtiva, sistemas de confort enerxéticamente eficientes e materiais naturais tamén sostibles.

A estes parámetros fundamentais hai que engadir que sommos axústase ás necesidades reais que cada promotor aspira a obter, analizando previamente en profundidade todas as posibles variantes que ofrece un proxecto.

sommos presta especial atención a realizar unha xestión dinámica da obra, aportando solucións para mellorar continuamente o proxecto, e ao mesmo tempo controlando minuciosamente a execución dos traballos dos innumerables axentes que participan nunha obra.

Estudio