Ana Chacón Alonso

Touro, 1979

Diplomada en Arquitectura de Interiores pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Coruña en 2005.

Dende 2005 ata finais de 2011 forma parte do equipo do Estudio Minim en Barcelona como interiorista, realizando proxectos en estudio e dirixíndoos en obra.

Sergio Remacha Vecino

San Sebastián, 1973

Licenciado en Arquitectura pola Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastian en 2001.

Dende 2001 ata 2005 colabora como arquitecto cos estudios de Ismael Martinez-Villa e Julián Velasco, ambos ubicados en Vitoria.

En 2005 forma parte do Estudio Minim en Barcelona como arquitecto e xefe de obra ata finais de 2011.

Juan José Esturao Pena

Touro, 1991

Licenciado en Arquitectura pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Coruña.

Tras ter colaborado co estudio Sánchez y Díaz, en A Coruña, forma parte do equipo de sommos dende principios de 2016.

Alba Vázquez Codesido

Touro, 1987

Licenciada en Arquitectura pola Universidad Europea de Madrid.

Tras ter colaborado nos estudios Monolito, en Madrid, e Arquitectos Asociados Taller, en Santiago de Compostela, pasa a formar parte do equipo de sommos dende mediados de 2017.

Servizos

  • Obra nova
  • Reforma, Restauración, Rehabilitación
  • Proxectos de arquitectura
  • Deseño de interiores
  • Dirección, execución de obra e coordinación de gremios (Chave en man)

Solucionamos as necesidades do cliente ou usuario final mediante unha xestión integral de redacción de proxecto, tramitación administrativa e dirección e execución de obra.

Analizamos en profundidade as posibilidades do proxecto a realizar, facendo especial fincapé en que cada proxecto e cada persoa son diferentes.

Axudamos a que de unha maneira racional e adaptada ó espacio se consiga o proxecto ideal para cada persoa. En cada punto do proxecto analizanse as diferentes variantes posibles, comparándoas e racionalizándoas para poder tomar a mellor decisión. Así terás a certeza de que cada paso responde a unha decisión racional que forma parte de un proceso máis alá que unha seducción estética.

Presentamos presupostos para a obra axustando á realidade de cada proxecto.
Realizamos un estreito seguemento de obra para minimizar os tempos de execución e así poder chegar a unha perfecta entrega da mesma.

Comunicación e traballo

A continua comunicación entre o cliente e o estudio é fundamental. Chegar a disfrutar de un espacio agradable e que cumpra todas as espectativas iniciais, conleva un gran traballo previo. Para isto é fundamental escoitar as premisas iniciais que todo cliente ou usuario final desexa para o seu proxecto persoal, traballar sobre todas as posibles variantes xurdidas de ditas premisas e así poder chegar á mellor solución para cada caso particular.

Solucións funcionais e materiais naturais

Tanto para obra nova coma para Rehabilitación. O programa inicial de un proxecto pode facer variar a ubicación dos elementos que habitan certos espazos e poden deixar á vista erros proxectuais inicialmente invisibles. En <sommos apostamos por solucions funcionais e por materiais naturais, que confiren o innegable valor da atemporalida ós nosos proxectos.

Compaxinando presente e pasado

Sobretodo en Rehabilitación. A recuperación de elementos antigos existentes nos condicionantes iniciais dun proxecto poden enriquecer o concepto a desenvolver. Non só se evitará desfacerse inconscientemente de interesantes achados constructivos ou pequenos tesouros estéticos, se non que elexindo ben as novas formas e materiais, podemos axudar a amplificar ese valor do pasado.

Proxectos que deseñan espazos e conceptos que simplifican proxectos, materiais puros e formas naturais para crear nosvos interiores onde a estancia se convirte en un imprescindible placer. A sinceridade constructiva é a premisa principal do noso estudio.